Мачове Прогнози Класиране На живо Статистика Факти Чат
Вход

Политика за поверителност и защита на личните данни на Tipster.BG

Тази политика за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме.

При събирането на тези данни ние действаме като администратор на данни и спазваме принципите и изискванията на Общия Регламент за защита личните данни (ЕС) 2016/679 за това как използваме вашите данни и за правата, които имате върху тях.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас от секцията контакти.

Какви лични данни събираме и обработваме и с каква цел?

Ако сте обикновен потребител на нашия сайт, който няма акаунт (сметка) в сайта, то ние не събираме вашите лични данни.

При регистрация в сайта ние събираме адрес за електронна поща (e-mail) и IP адрес. Освен това трябва да въведете потребителско име и парола, но те не се водят лични данни и не попадат под условията описани тук.

Адресът за е-поща, ще се използва единствено за възстановяване на забравена парола. Няма да бъде използван да ви пращаме непоискани съобщения (спам). Няма да бъде даван на трети страни при никакви условия. Единствено може да бъде предоставян на държавни органи във връзка с някакви разследвания.

Ние записваме и IP адреса. Единствената цел, с която го записваме е предотвратяване на атаки към сайта. IP адресът няма да бъде използван за никакви други цели, нито ще бъде предоставян на трети страни при никакви условия. Единствено може да бъде предоставян на държавни органи във връзка с някакви разследвания.

Събираме личните Ви данни и когато комуникирате с нас чрез формата за контакти или чрез електронна поща.

Когато сме получили Ваше запитване чрез контактната ни форма или чрез електронна поща, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете. Контактната информация няма да бъде използвана да ви пращаме непоискани съобщения (спам). Няма да бъде давана на трети страни при никакви условия. Единствено може да бъде предоставян на държавни органи във връзка с някакви разследвания.

Малолетни и непълнолетни лица и специални категории данни

Ние не събираме данни за малолетни и непълнолетни лица и не обработваме специални категории данни или профили за тях. Ако сте под възрастовата граница (18г.), моля, не използвайте нашите услуги и не ни предоставяте никакви лични данни. Ако сте родител на дете под възрастовата граница и сте наясно, че вашето дете е предоставило лични данни, моля свържете се с нас на посочените адреси за контакти. Ако установим, че сме събрали личните данни на деца ще предприемем стъпки, за да изтрием личните данни.

На кого предоставяме вашите данни?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, не се предоставят на други лица или компании.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити нашият правен интерес или на други потребители при наличие на правен спор.

За какъв срок съхраняваме данните?

Ваши лични данни, предоставени при регистрацията Ви на уебсайта, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.

Ваши лични данни, предоставени чрез контактната ни форма, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок. След този срок, адреса за електронна поща и самата кореспондеция биват изтрити.

Как осигуряваме сигурността на Вашите лични данни?

Данните се обработват и съхраняват в наши собствени виртуални сървъри, разположени в дейта центъра на нашия доставчици. Гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на наличните стандарти и ползваме актуални версии на криптиращи протоколи от точка до точка, сигурно архивиране на резервните копия. Периодично сканираме сайта и виртуалния сървър за уязвимости и винаги използваме последни стабилни версии на софтуера.

Информацията за потребителя (потребителско име, е-майл, парола) се съхраняват в отделна база, различна от тази за футболните мачове с доста по-високо ниво на сигурност. Паролата не се пази в чист вид и не може да бъде видяна от никой, включително администратора на сайта. Паролата се пази като хеш функция с еднопосочно криптиране и при забравянето и няма начин да бъде възстановена същата парола. Може да бъде изпратена нова парола на посочения адрес за електронна поща.

Вашите права като субект на данните

По закон можете да ни запитате каква информация имаме за вас и може да поискате от нас да я коригираме, ако е неточна.

Можем да ви предоставим копие от цялата информацията в обхвата на вашите лични данни.

Ако обработваме вашите лични данни събрани и обработени с Вашето изрично и регистрирано съгласие или според законен интерес, можете да поискате данните ви да бъдат изтрити, да оттеглите съгласието си или да възразите срещу законния ни интерес на обработка.

Имате право да пожелаете да спрем да използваме данните ви за определен период от време, ако считате, че не го правим законно.

За да подадете заявка относно личните ви данни, моля, използвайте информацията за контакти, посочена по-горе. Ние ще ви съдействаме на всеки етап от изпълнението на Вашите права като субекти на данни в най-кратки срокове, не по-дълги от тридесет календарни дни.

С решението си ние даваме или отказваме достъп до исканата от заявителя информация, като винаги мотивираме отговора си. В случай, че не сте удовлетворени от нашия отговор и всички други средства за намиране на решение са изчерпани вие имате право да подадете жалба до компетентния национален надзорен орган за защита на данните - КЗЛД, на адрес бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, гр. София или на телефон 02/91-53-518 и ел. поща kzld@cpdp.bg.

Актуализации на тази политика за защита на личните данни

Ние редовно преглеждаме и ако е нужно, актуализираме тази политика за поверителност и защита на личните данни. Промяната ще бъде оповестена на нашия уебсайт.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за поверителност и защита на личните данни ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно.

 

Последна редакция на 24.05.2018 г.

 

© Tipster.BG - Просто футбол - всички права запазени.

Tipster.BG е само за 18+ потребители и поддържа отговорно залагане