НПФЛ - Нигерия

Мачове Нигерия

Изиграни мачове

18 март, 2020
Адамава Юнайтед 0 - 2 Ениймба - - -
Викки Туристс 1 - 0 Кано Пиларс - - -
Даккада 2 - 3 Енугу Рейнджърс - - -
Джигава Голдън Старс 2 - 1 Хартланд - - -
Лоби Старс 1 - 0 Ифеани Уба - - -
МФМ Лагос 2 - 1 Абиа Уориърс - - -
Насарава Юнайтед 0 - 0 Аква Юнайтед - - -
Плато Юнайтед 2 - 1 Квара Юнайтед - - -
Ривърс Юнайтед 3 - 0 Варри Уулвс - - -
Съншайн Старс 1 - 2 Катсина Юнайтед - - -
15 март, 2020
Абиа Уориърс 2 - 1 Адамава Юнайтед - - -
Варри Уулвс 2 - 0 МФМ Лагос - - -
Ениймба 3 - 0 Съншайн Старс - - -
Енугу Рейнджърс 1 - 0 Ривърс Юнайтед - - -
Ифеани Уба 2 - 1 Даккада - - -
Кано Пиларс 2 - 0 Джигава Голдън Старс - - -
Катсина Юнайтед 1 - 1 Аква Юнайтед - - -
Квара Юнайтед 1 - 0 Викки Туристс - - -
Плато Юнайтед 2 - 1 Насарава Юнайтед - - -
Хартланд 2 - 0 Лоби Старс - - -
11 март, 2020
Енугу Рейнджърс 1 - 0 Катсина Юнайтед - - -
9 март, 2020
Адамава Юнайтед 0 - 1 Варри Уулвс - - -
8 март, 2020
Викки Туристс 0 - 1 Плато Юнайтед - - -
Даккада 1 - 0 Хартланд - - -
Джигава Голдън Старс 2 - 1 Квара Юнайтед - - -
Лоби Старс 2 - 2 Кано Пиларс - - -
МФМ Лагос 0 - 0 Енугу Рейнджърс - - -
Насарава Юнайтед 3 - 0 Катсина Юнайтед - - -
Ривърс Юнайтед 1 - 0 Ифеани Уба - - -
Съншайн Старс 1 - 0 Абиа Уориърс - - -
1 март, 2020
Абиа Уориърс 2 - 1 Аква Юнайтед - - -
Варри Уулвс 3 - 0 Съншайн Старс - - -
Викки Туристс 1 - 0 Насарава Юнайтед - - -
Енугу Рейнджърс 2 - 0 Адамава Юнайтед - - -
Ифеани Уба 1 - 0 МФМ Лагос - - -
Кано Пиларс 2 - 0 Даккада - - -
Квара Юнайтед 0 - 1 Лоби Старс - - -
Плато Юнайтед 2 - 1 Джигава Голдън Старс - - -
Хартланд 0 - 2 Ривърс Юнайтед - - -
26 февруари, 2020
Насарава Юнайтед 2 - 1 Енугу Рейнджърс - - -
23 февруари, 2020
Адамава Юнайтед 2 - 1 Ифеани Уба - - -
Аква Юнайтед 1 - 1 Варри Уулвс - - -
Джигава Голдън Старс 2 - 1 Викки Туристс - - -
Катсина Юнайтед 1 - 0 Абиа Уориърс - - -
Лоби Старс 0 - 0 Плато Юнайтед - - -
МФМ Лагос 0 - 0 Хартланд - - -
Насарава Юнайтед 2 - 0 Ениймба - - -
Ривърс Юнайтед 2 - 1 Кано Пиларс - - -
Съншайн Старс 0 - 0 Енугу Рейнджърс - - -
22 февруари, 2020
Даккада 0 - 0 Квара Юнайтед - - -
19 февруари, 2020
Ениймба 2 - 0 Квара Юнайтед - - -
Енугу Рейнджърс 1 - 0 Кано Пиларс - - -
17 февруари, 2020
Абиа Уориърс 1 - 4 Ениймба - - -
16 февруари, 2020
Варри Уулвс 2 - 0 Катсина Юнайтед - - -
Викки Туристс 4 - 0 Лоби Старс - - -
Енугу Рейнджърс 1 - 2 Аква Юнайтед - - -
Ифеани Уба 3 - 1 Съншайн Старс - - -
Кано Пиларс 1 - 0 МФМ Лагос - - -
Квара Юнайтед 1 - 1 Ривърс Юнайтед - - -
Насарава Юнайтед 1 - 0 Джигава Голдън Старс - - -
Плато Юнайтед 2 - 0 Даккада - - -
Хартланд 5 - 0 Адамава Юнайтед - - -
12 февруари, 2020
Аква Юнайтед 2 - 2 Даккада - - -
Ениймба 3 - 0 Викки Туристс - - -
Енугу Рейнджърс 1 - 0 Джигава Голдън Старс - - -
9 февруари, 2020
Адамава Юнайтед 1 - 0 Хартланд - - -
Аква Юнайтед 0 - 0 Енугу Рейнджърс - - -
Джигава Голдън Старс 1 - 0 Насарава Юнайтед - - -
Ениймба 2 - 1 Абиа Уориърс - - -
Катсина Юнайтед 2 - 1 Варри Уулвс - - -
Лоби Старс 2 - 1 Викки Туристс - - -
МФМ Лагос 3 - 1 Кано Пиларс - - -
Ривърс Юнайтед 1 - 0 Квара Юнайтед - - -
Съншайн Старс 2 - 0 Ифеани Уба - - -
8 февруари, 2020
Даккада 0 - 0 Плато Юнайтед - - -
5 февруари, 2020
Лоби Старс 1 - 1 Енугу Рейнджърс - - -
МФМ Лагос 0 - 1 Ениймба - - -
2 февруари, 2020
Викки Туристс 1 - 1 Даккада - - -
Ифеани Уба 0 - 0 Аква Юнайтед - - -
Кано Пиларс 2 - 0 Адамава Юнайтед - - -
Квара Юнайтед 1 - 0 МФМ Лагос - - -
Насарава Юнайтед 3 - 1 Абиа Уориърс - - -
Плато Юнайтед 1 - 0 Ривърс Юнайтед - - -
Хартланд 1 - 0 Съншайн Старс - - -
1 февруари, 2020
Джигава Голдън Старс 1 - 0 Лоби Старс - - -
26 януари, 2020
Абиа Уориърс 1 - 0 Варри Уулвс - - -
Адамава Юнайтед 2 - 1 Квара Юнайтед - - -
Аква Юнайтед 3 - 1 Хартланд - - -
Катсина Юнайтед 1 - 0 Ифеани Уба - - -
Лоби Старс 2 - 1 Насарава Юнайтед - - -
МФМ Лагос 0 - 0 Плато Юнайтед - - -
Ривърс Юнайтед 0 - 0 Викки Туристс - - -
Съншайн Старс 2 - 2 Кано Пиларс - - -
25 януари, 2020
Даккада 2 - 0 Джигава Голдън Старс - - -
20 януари, 2020
Джигава Голдън Старс 1 - 1 Ривърс Юнайтед - - -
Насарава Юнайтед 1 - 2 Варри Уулвс - - -
19 януари, 2020
Викки Туристс 2 - 1 МФМ Лагос - - -
Енугу Рейнджърс 3 - 1 Абиа Уориърс - - -
Ифеани Уба 2 - 0 Ениймба - - -
Кано Пиларс 2 - 0 Аква Юнайтед - - -
Квара Юнайтед 0 - 0 Съншайн Старс - - -
Лоби Старс 0 - 0 Даккада - - -
Плато Юнайтед 5 - 0 Адамава Юнайтед - - -
Хартланд 0 - 0 Катсина Юнайтед - - -
16 януари, 2020
Даккада 0 - 3 Насарава Юнайтед - - -
15 януари, 2020
Абиа Уориърс 2 - 1 Ифеани Уба - - -
Адамава Юнайтед 0 - 0 Викки Туристс - - -
Аква Юнайтед 0 - 2 Квара Юнайтед - - -
Варри Уулвс 1 - 2 Енугу Рейнджърс - - -
Ениймба 0 - 2 Хартланд - - -
Катсина Юнайтед 1 - 1 Кано Пиларс - - -
МФМ Лагос 2 - 1 Джигава Голдън Старс - - -
Ривърс Юнайтед 2 - 1 Лоби Старс - - -
Съншайн Старс 2 - 1 Плато Юнайтед - - -
12 януари, 2020
Викки Туристс 1 - 2 Съншайн Старс - - -
Даккада 2 - 1 Ривърс Юнайтед - - -
Джигава Голдън Старс 3 - 2 Адамава Юнайтед - - -
Ифеани Уба 3 - 1 Варри Уулвс - - -
Квара Юнайтед 2 - 0 Катсина Юнайтед - - -
Лоби Старс 1 - 0 МФМ Лагос - - -
Плато Юнайтед 0 - 0 Аква Юнайтед - - -
Хартланд 1 - 0 Абиа Уориърс - - -
8 януари, 2020
Абиа Уориърс 0 - 0 Кано Пиларс - - -
Адамава Юнайтед 0 - 1 Лоби Старс - - -
Аква Юнайтед 1 - 0 Викки Туристс - - -
Варри Уулвс 1 - 0 Хартланд - - -
Енугу Рейнджърс 3 - 1 Ифеани Уба - - -
Катсина Юнайтед 1 - 0 Плато Юнайтед - - -
МФМ Лагос 1 - 0 Даккада - - -
Ривърс Юнайтед 1 - 0 Насарава Юнайтед - - -
Съншайн Старс 2 - 0 Джигава Голдън Старс - - -
5 януари, 2020
Викки Туристс 1 - 1 Катсина Юнайтед - - -
Даккада 4 - 1 Адамава Юнайтед - - -
Кано Пиларс 1 - 1 Варри Уулвс - - -
Квара Юнайтед 2 - 0 Абиа Уориърс - - -
Лоби Старс 2 - 0 Съншайн Старс - - -
Насарава Юнайтед 3 - 2 Ифеани Уба - - -
Плато Юнайтед 4 - 0 Ениймба - - -
Ривърс Юнайтед 2 - 0 МФМ Лагос - - -
Хартланд 2 - 1 Енугу Рейнджърс - - -
4 януари, 2020
Джигава Голдън Старс 0 - 1 Аква Юнайтед - - -
1 януари, 2020
МФМ Лагос 0 - 0 Насарава Юнайтед - - -
29 декември, 2019
Абиа Уориърс 3 - 0 Плато Юнайтед - - -
Адамава Юнайтед 0 - 2 Ривърс Юнайтед - - -
Аква Юнайтед 1 - 0 Лоби Старс - - -
Варри Уулвс 2 - 1 Квара Юнайтед - - -
Ифеани Уба 1 - 0 Хартланд - - -
Катсина Юнайтед 3 - 2 Джигава Голдън Старс - - -
Съншайн Старс 1 - 1 Даккада - - -
26 декември, 2019
Насарава Юнайтед 0 - 0 Кано Пиларс - - -
22 декември, 2019
Викки Туристс 1 - 1 Абиа Уориърс - - -
Даккада 0 - 1 Аква Юнайтед - - -
Кано Пиларс 1 - 0 Ифеани Уба - - -
Квара Юнайтед 1 - 0 Енугу Рейнджърс - - -
Лоби Старс 1 - 0 Катсина Юнайтед - - -
МФМ Лагос 2 - 0 Адамава Юнайтед - - -
Насарава Юнайтед 1 - 0 Хартланд - - -
Плато Юнайтед 1 - 0 Варри Уулвс - - -
Ривърс Юнайтед 2 - 1 Съншайн Старс - - -
21 декември, 2019
Джигава Голдън Старс 1 - 1 Ениймба - - -
19 декември, 2019
Съншайн Старс 1 - 1 МФМ Лагос - - -
18 декември, 2019
Абиа Уориърс 2 - 1 Джигава Голдън Старс - - -
Адамава Юнайтед 2 - 1 Насарава Юнайтед - - -
Аква Юнайтед 2 - 1 Ривърс Юнайтед - - -
Варри Уулвс 1 - 0 Викки Туристс - - -
Ениймба 1 - 1 Лоби Старс - - -
Енугу Рейнджърс 0 - 0 Плато Юнайтед - - -
Ифеани Уба 1 - 0 Квара Юнайтед - - -
Катсина Юнайтед 0 - 0 Даккада - - -
Хартланд 1 - 1 Кано Пиларс - - -
15 декември, 2019
Адамава Юнайтед 0 - 3 Съншайн Старс - - -
Даккада 2 - 1 Ениймба - - -
Джигава Голдън Старс 2 - 1 Варри Уулвс - - -
Квара Юнайтед 0 - 1 Хартланд - - -
Лоби Старс 1 - 0 Абиа Уориърс - - -
Плато Юнайтед 5 - 1 Ифеани Уба - - -
Ривърс Юнайтед 2 - 0 Катсина Юнайтед - - -
14 декември, 2019
Викки Туристс 1 - 1 Енугу Рейнджърс - - -
13 декември, 2019
МФМ Лагос 3 - 0 Аква Юнайтед - - -
12 декември, 2019
Ениймба 1 - 0 Ривърс Юнайтед - - -
8 декември, 2019
Абиа Уориърс 1 - 1 Даккада - - -
Аква Юнайтед 4 - 0 Адамава Юнайтед - - -
Варри Уулвс 0 - 0 Лоби Старс - - -
Ифеани Уба 2 - 0 Викки Туристс - - -
Кано Пиларс 6 - 1 Квара Юнайтед - - -
Катсина Юнайтед 1 - 0 МФМ Лагос - - -
Съншайн Старс 4 - 2 Насарава Юнайтед - - -
Хартланд 1 - 0 Плато Юнайтед - - -
4 декември, 2019
Даккада 1 - 2 Кано Пиларс - - -
2 декември, 2019
Джигава Голдън Старс 2 - 1 Ифеани Уба - - -
1 декември, 2019
Адамава Юнайтед 4 - 0 Катсина Юнайтед - - -
Даккада 1 - 0 Варри Уулвс - - -
Насарава Юнайтед 0 - 1 Квара Юнайтед - - -
Плато Юнайтед 0 - 0 Кано Пиларс - - -
Ривърс Юнайтед 0 - 0 Абиа Уориърс - - -
Съншайн Старс 1 - 0 Аква Юнайтед - - -
30 ноември, 2019
Викки Туристс 1 - 0 Хартланд - - -
24 ноември, 2019
Абиа Уориърс 1 - 0 МФМ Лагос - - -
Аква Юнайтед 1 - 1 Насарава Юнайтед - - -
Варри Уулвс 0 - 1 Ривърс Юнайтед - - -
Ениймба 2 - 0 Адамава Юнайтед - - -
Енугу Рейнджърс 0 - 2 Даккада - - -
Ифеани Уба 0 - 0 Лоби Старс - - -
Кано Пиларс 0 - 0 Викки Туристс - - -
Катсина Юнайтед 2 - 0 Съншайн Старс - - -
Квара Юнайтед 1 - 3 Плато Юнайтед - - -
Хартланд 1 - 0 Джигава Голдън Старс - - -
21 ноември, 2019
Адамава Юнайтед 1 - 0 Абиа Уориърс - - -
Даккада 1 - 0 Ифеани Уба - - -
20 ноември, 2019
Аква Юнайтед 0 - 0 Катсина Юнайтед - - -
Викки Туристс 3 - 1 Квара Юнайтед - - -
Джигава Голдън Старс 1 - 0 Кано Пиларс - - -
Лоби Старс 3 - 0 Хартланд - - -
МФМ Лагос 1 - 1 Варри Уулвс - - -
Насарава Юнайтед 1 - 1 Плато Юнайтед - - -
Ривърс Юнайтед 2 - 1 Енугу Рейнджърс - - -
Съншайн Старс 1 - 0 Ениймба - - -
17 ноември, 2019
Абиа Уориърс 1 - 1 Съншайн Старс - - -
Варри Уулвс 2 - 0 Адамава Юнайтед - - -
Ениймба 3 - 1 Аква Юнайтед - - -
Енугу Рейнджърс 0 - 1 МФМ Лагос - - -
Ифеани Уба 1 - 0 Ривърс Юнайтед - - -
Кано Пиларс 0 - 1 Лоби Старс - - -
Катсина Юнайтед 1 - 0 Насарава Юнайтед - - -
Квара Юнайтед 4 - 1 Джигава Голдън Старс - - -
Плато Юнайтед 2 - 1 Викки Туристс - - -
Хартланд 1 - 1 Даккада - - -
14 ноември, 2019
Аква Юнайтед 0 - 0 Абиа Уориърс - - -
Ениймба 3 - 1 Насарава Юнайтед - - -
Енугу Рейнджърс 1 - 0 Съншайн Старс - - -
10 ноември, 2019
Адамава Юнайтед 1 - 1 Енугу Рейнджърс - - -
Джигава Голдън Старс 0 - 1 Плато Юнайтед - - -
Катсина Юнайтед 1 - 1 Ениймба - - -
Лоби Старс 4 - 0 Квара Юнайтед - - -
МФМ Лагос 1 - 1 Ифеани Уба - - -
Насарава Юнайтед 0 - 1 Викки Туристс - - -
Ривърс Юнайтед 1 - 1 Хартланд - - -
Съншайн Старс 1 - 1 Варри Уулвс - - -
3 ноември, 2019
Абиа Уориърс 2 - 0 Катсина Юнайтед - - -
Варри Уулвс 1 - 1 Аква Юнайтед - - -
Викки Туристс 2 - 1 Джигава Голдън Старс - - -
Ифеани Уба 1 - 0 Адамава Юнайтед - - -
Кано Пиларс 0 - 0 Ривърс Юнайтед - - -
Квара Юнайтед 1 - 1 Даккада - - -
Плато Юнайтед 3 - 1 Лоби Старс - - -
Хартланд 0 - 1 МФМ Лагос - - -
bet365 account offer
Нигерия други турнири
Няма други турнири